Awesome!

Name has been added to your Follow page.

My Follow Page

Name has been removed from your Follow page.

My Follow Page

LoginSaints

0 Avg. Rating
0 Installs
Tested with WordPress 5.7.2

by SIA.

Biography of Saints for any date

— UA —
* Плагін замислювався як доповнення до сторінки “Цей день в календарі”, але може використовуватися і самостійно.
* Плагін виводить за допомогою шорткода [saints] життєописи Святих на будь-яку дату (з віджетом вбудованого календаря (шорткод [s-calendar]), або календаря плагіна Bg Orthodox Calendar, або будь-якого іншого елемента календаря з форматом дати YYYY-MM-DD) .
* Для отримання даних використовується API сайту azbyka.ru на зазначений день, тому тексти будуть лише російською (Використовувати Google перекладач або будь-який інший машинний переклад для церковних текстів неможливо через жахливи помилки, що призводять до спотворення змісту). Application Programming Interface сайту azbyka.ru не вимагає введення логіна, пароля або інших умов. Ознайомитися з повним списком послуг API можна за адресою https://azbyka.ru/days/site/api_help. В плагіні Saints використовується API https://azbyka.ru/days/api/saints/-дата-/group.json – набір святих для заданої дати, святі об’єднані в групи, а саме масиви: імена святих; назва мініатюр ікон святих; текст опису житія Святих; ідентифікатор Святого; заголовки тропарів, кондаків і молитов; тексти тропарів, кондаків і молитов;
* Мініатюри ікон святих завантажуються з адреси https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/[“saint_id”]/[“image”] для відповідної дати, мають атрибут “nofollow”.
* Для виведення короткої інформації на конкретну дату використовується https://azbyka.ru/days/api/presentations/-дата-.json – html-блок для заданої дати, масив: [“presentations”].
* Всі посилання на місця з Біблії та ін. мають атрибут nofollow.
* Якщо не встановлено віджет календаря, будуть виводитися дані на поточний день.

  • З метою зменшення навантаження на сервер і прискорення завантаження сторінки ви можете скачати собі архів підготовлених мініатюр ікон святих і завантажити його в директорію /wp-content/uploads/saints-cache/ в форматі .zip. При виборі відповідного джерела картинок на сторінці налаштувань плагіна архів буде розпакований в директорію /wp-content/uploads/saints-cache/img/
  • Адреса для скачування архіву img.zip (82.66 мб): https://xn--b1aplbci.xn--j1amh/vebmasteru/plugin-saints/
  • Плагін російською та українською мовами

— RU —
* Плагин задумывался как дополнение к странице “Этот день в календаре”, но может использоваться и самостоятельно.
* Плагин выводит с помощью шорткода [saints] жизнеописания Святых на любую дату (с виджетом встроенного календаря (шорткод [s-calendar]), либо календаря плагина Bg Orthodox Calendar, либо любого другого виджета календаря с форматом даты YYYY-MM-DD) .
* Для получения данных используется API сайта azbyka.ru на указанный день. Application Programming Interface сайта azbyka.ru не требует ввода логина, пароля или других условий. Ознакомиться с полным списком предоставляемых API можно по адресу https://azbyka.ru/days/site/api_help В плагине Saints используется API https://azbyka.ru/days/api/saints/-дата-/group.json – набор святых для заданной даты, святые объединены в группы, а конкретно массивы: имена Святых; название миниатюр икон Святых; текст описания жития Святых; идентификатор Святого; заголовки тропарей, кондаков и молитв; тексты тропарей, кондаков и молитв;
* Миниатюры икон Святых загружаются с адреса https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/[“saint_id”]/[“image”] для соответствующей даты, имеют атрибут “nofollow”.
* Для вывода краткой информации на конкретную дату используется https://azbyka.ru/days/api/presentations/-дата-.json – html-блок для заданной даты, массив: [“presentations”].
* Все ссылки на места из Библии и др. имеют атрибут nofollow.
* Если не установлен виджет календаря, будут выводиться данные на текущий день.

  • В целях уменьшения нагрузки на сервер и ускорения загрузки страницы вы можете скачать себе архив подготовленных миниатюр икон Святых и загрузить его в директорию /wp-content/uploads/saints-cache/ в формате .zip. При выборе соответствующего источника картинок на странице настроек плагина архив будет распакован в директорию /wp-content/uploads/saints-cache/img/
  • Адрес для скачивания архива img.zip (82.66 мб): https://xn--b1aplbci.xn--j1amh/vebmasteru/
  • Плагин на русском и украинском языках

Install the plugin through the menu “Plugins Add New” (search for “Saints”).
Activate the plugin in the Plugins menu.